Author Archives: admin

การเตรียมตัว IPO

ต้องการนำบริษัทเข้า IPO ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติของบริษัทที่จะ IPO

การปรับโครงสร้างองค์กรนั้นเป็นการช่วยจัดโครงสร้างการถือหุ้นให้เหมาะสมต่อการ IPO มีวิธีการรูปแบบใดบ้าง ไปดู